អំពី​ពួក​យើង

ការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃគុណភាពល្អបំផុត

Henan Miracle Leather Products Co. LTD is an export-oriented enterprise specializing in the production of luggage and leather goods. It has two production bases in Xinxiang city, Henan province and Heze city, Shandong province. Xinxiang factory owns 13200㎡ area containing 7000㎡ workshop, 200 workers and 300 sets professional equipments, mainly producing leather and artificial leather handbags, wallets, briefcase, accessories as well as all

ផលិតផល

សុចរិតភាពដំបូងអតិថិជនដំបូង first.We គុណភាពចង់នៅលើមូលដ្ឋាននេះ, សេវាកម្មដោយស្មោះដល់អតិថិជនថ្មីនិងចាស់គ្នា, ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងឈ្នះឈ្នះការអភិវឌ្ឍរួម។